POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument (zwany dalej „regulamin”) reguluje zasady zakupi i korzystania z karnetów w Ski Arena Wrocław zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 116.
Regulamin obejmuje świadczenie wszystkich usług świadczonych przez Ski Arena Wrocław.

 1.  DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. „Karnet” – imienna karta, upoważniająca do skorzystania usług Ski Arena Wrocław przez czas określony zależny od rodzaju zakupionego Karnetu.
  2. „Posiadacz karnetu” – osoba, na którą został wydany Karnet, której dane widnieją na Karnecie.
   c. Zakup Karnetu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Rezerwacji Usług.
 2. SPRZEDAŻ I ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW
  1. Sprzedaż Karnetów odbywa się w kasie obiektu Ski Arena Wrocław, znajdującej się w Recepcji, według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest w obiekcie oraz na stronie internetowej www.ski-arena.pl/cennik.
  2. Ceny podane w cenniku dostępnym na stronie www.skiarena.pl/cennik są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  3. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
  4. Zapłaty można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub bonem prezentowym w kasie obiektu Ski Arena Wrocław.
  5. Zakupiony karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
  6. Istnieje możliwość zakupienia karnetu za cenę pomniejszoną o wartość biletu jednorazowego i zapisanie wykupionego biletu jednorazowego na karnecie pod warunkiem zakupienia karnetu na osobę, która korzystała z usług w obiekcie Ski Arena Wrocław nie później niż do końca dnia w którym odbyła się dana usługa.
  7. Przy zakupie karnetów ulgowych, pracownik recepcji jest upoważniony do zażądania okazania dokumentu upoważniającego do skorzystania z karnetu.
  8. Podczas zakupu karnetu zostaje utworzona jego cyfrowa kopia w systemie komputerowym obiektu Ski Arena Wrocław. Ilość wykorzystanych wejść znajdujących się na karnecie jest rozliczana zgodnie z danymi znajdującymi się w systemie.
  9. Ważność karnetu wynosi 2 miesiące od daty zakupu. Data ważności karnetu jest zapisana na Karnecie. W przypadku gdy data ważności Karnetu nie znajduje się na Karnecie, to jego ważność jest ustalona na 2 miesiące, licząc od daty pierwszego użycia karnetu.
  10. W przypadku czasowego zamknięcia całego obiektu, ważność karnetu zostaje przedłużona o ten czas
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU
  1. Karnet upoważnia posiadacza karnetu do korzystania wyłącznie z usług nim objętych.
  2. Z karnetu może korzystać wyłącznie osoba, której dane widnieją na karnecie.
  3. Posiadacz karnetu może korzystać z usług oferowanych przez Ski Arena Wrocław w godzinach otwarcia obiektu na tych samych zasadach, co osoby posiadające bilety jednorazowe.
  4. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rezerwacji Usług obowiązującym w Ski Arena Wrocław. Zgodnie z punktem 3. Regulaminu Rezerwacji Usług, anulowanie rezerwacji po terminie oznacza skreślenie jednego z wejść znajdujących się na karnecie.